Thorn Forbrukslån

Thorn er en av de mest kjente tilbyderne av forbrukslån, og startet tidlig med forbrukerfinansiering. Det samme selskapet eier også bankene KlikkLån og L’EASY, der det tilbys forbrukslån med lavere lånegrenser. Thorn har per i dag 3 forskjellige låneprodukter. Samtlige kan fås uten sikkerhet, de betales ut på dagen, og søknadsbehandlingen går unna på noen minutter.

Standard forbrukslån fra Thorn

Thorns PrivatLån Pluss er et vanlig forbrukslån uten sikkerhet, med lånegrenser fra 10 000 kroner og opp til 100 000 kroner. Maksimal nedbetalingstid er 72 måneder (6 år) og lånets nominelle renter starter på 9,9%. I tillegg kommer det et etableringsgebyr og månedlige terminomkostninger. Dette lånet er fleksibelt i det at du kan endre avdragene ettersom du selv ønsker, så lenge du holder deg innenfor den maksimale lånetiden på 6 år. Fleksibiliteten er grei nok om man har trang økonomi en periode, men vær oppmerksom på at totalkostnadene øker jo lengre rentene løper.

Flexibelt lån

Den andre varianten av forbrukslån fra Thorn er deres Pauselån. Dette har den samme lånegrensen (fra 10 000 kroner til 100 000 kroner) og maksimalt 72 måneder nedbetalingstid (6 år). Der dette lånet skiller seg fra PrivatLån Pluss, er at du kan få to betalingsfrie måneder i løpet av låneperioden. Pausen er imidlertid begrenset til 1 måned per år, og du må melde fra til banken innen en viss frist dersom du vil benytte deg av muligheten.

TryggLån fra Thorn

Thorn tilbyr også et forbrukslån de kaller TryggLån. Her er lånegrensen fra 10 000 kroner og opp til 50 000 kroner, med 60 måneder som lengste mulige tilbakebetalingstid (5 år). Lånet inkluderer låneforsikring, som gjør at du er til en viss grad forsikret mot inntektstap. Forsikringen dekker det du skulle betalt i renter og avdrag dersom du blir arbeidsledig. Kommer du tilbake i jobb igjen, trer den opprinnelige låneavtalen i kraft igjen. Dekningen gjelder i 12 måneder.

Søknad om forbrukslån fra Thorn

Thorn er raske med søknadsbehandling og gir svar umiddelbart. De foretar først en kredittvurdering basert på opplysningene du ga i søknaden. Etter at du har signert låneavtalen, kontrolleres dokumentasjonen du må sende inn (lønnsslipp og eventuelt selvangivelse)Dette tar vanligvis kun noen timer, og det hender pengene er disponible samme dag (sjelden senere enn dagen etter lånet er innvilget).

Krav for å få lån fra Thorn

Du må være over 20 år for å låne av Thorn. I tillegg må du ha fast inntekt, samt du kan ikke ha betalingsanmerkninger. Inntektene dine vil innvirke på hvor mye du får låne. Thorn tilbyr ofte enten lavere lånesum, eller et lån som passer økonomien bedre, dersom de vurderer det slik at den summen du søker om er for høy.