Indeksfond

I stedet for å sette sparepengene på en vanlig sparekonto i banken, så kan det lønne seg å spare i fond. For deg som er ny til denne typen sparing og lurer på hvordan det fungerer, så gjelder det å lese seg opp. Det finnes nemlig mange forskjellige typer fond – og et indeksfond er en type aksjefond. Her kan man få stor avkastning over lengre tid, og selv om det ikke krever noen spesielle kunnskaper fra deg å spare i et slikt fond, så kan det være greit å vite hva man driver med før man investerer i det uansett.

Dette er et indeksfond

Et indeksfond er en som aksjefond flest – en type sparing der du spytter inn penger som noen andre investerer på vegne av deg. Målet er naturligvis at investeringene som gjøres skal gi avkastning i form av kroner, da over lengre tid (her snakker vi mange år). Sammenlignet med en rekke andre fondtyper, så er det spesielt billig å spare i et indeksfond, ettersom avgiftene og gebyrene er få, og inngangsbilletten for å være med er lav. Risikoen er også relativt lav, slik at indeksfond helt klart er en av de mer populære måtene å fondspare i.

Hovedregelen for et indeksfond er at det skal investeres minst like mye av fondet som referanseindeksen til fondet. Dette gir en forutsigbar avkastning, med liten risiko for de som gjør innskudd, og det er lite krevende å drive med investeringer i et slikt fond, sammenlignet med andre typer fond. Det gjør at tidsbruken til forvalterne er liten, og følgelig også kostnadene små. Totalt sett kan man derfor si at et indeksfond sjeldent gir like stor avkastning som andre typer fond, men at risikoen er liten og prisen er hyggelig.

Så mye kan du spare i et indeksfond

Akkurat hvor mye du kommer til å tjene ved å investere i et indeksfond, er umulig å si. Dette varierer veldig, men på generelt grunnlag kan vi si at du kommer til å tjene mer enn hvis du setter pengene på pen sparekonto – der rentenivået er svært dårlig i skrivende stund. Allikevel må vi også påpeke at det å spare i fond må ses på som en lang prosess, og her vil man gjerne si at det vil ta minst 5 år før det er gunstig å selge fondet sitt videre. Følgelig er tålmodighet viktig her, og man kan gjerne spare et månedlig beløp over lengre tid.

Hvor mye koster det å spare i indeksfond?

Også dette varierer avhengig av hvilken bankforbindelse du har og hvor du skal spare pengene dine. Men erfaringsmessig så tar de ulike indeksfondene i landet et forvaltningsgebyr på mellom 0,2 – 0,5% av det du setter inn i fondet. Dette er ganske så rimelig, og spesielt hvis man sammenligner det med andre verdipapirfond. Og det er nettopp denne prisen som gjør at et indeksfond er en fin måte for den som sparer i fond for første gang å begynne på, så kan man eventuelt bevege seg over til «større fisk» ved en senere anledning.

http://www.dinside.no/okonomi/her-er-fondene/62021342
https://www.klp.no/person/fond/indeksfond